Poniższe informacje są zgodne z tym co mam Ci przekazać zgodnie z wejściem w życie RODO. Wiem, że są długie, ale przeczytaj je proszę. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jestem Ewa Ostarek, First Star, Arki Bożka 132, 44-213 Rybnik, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przetwarzam Twoje dane podane dobrowolnie, ponieważ chciałaś zapisać się na newsletter, potwierdziłaś chęć zaznaczając dwa checkbox’y na stronie internetowej ewaostarek.pl. Potwierdzasz tę chęć klikając na link aktywacyjny w tym mailu. Jeśli jednak rezygnujesz to nie klikaj w link ,a nie będziesz nigdzie zapisana a Twoje dane zostaną usunięte. (Imię oraz podany mail)
 • Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej. Chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 • Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich zmieniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do bycia zapomnianym.
 •  Twoje dane osobowe będą przetwarzane będą w celu:
          a. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
          b. wysyłania informacji handlowych  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona mi przez osobę, której dane dotyczą-czyli Ciebie po potwierdzeniu zapisu,
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w moim imieniu na podstawie umów powierzenia (tj. hostingodawca).
 • Twoje dane są zapisane na moim serwerze chronionym przez firmę hostingową w programie AcyMailing.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przeze mnie oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 • Masz prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące  przetwarzam  oraz do otrzymania kopii tych danych w formie online (tzw. prawo dostępu).
 • Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania.
 • Możesz, jeśli chcesz, zwrócić się do mnie o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy te dane przestaną być mi potrzebne  do celów, o których informował; (np.newsletter) kiedy wycofasz zgodę na przetwarzanie danych (o ile  nie mam prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania Twoich danych doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z mojego obowiązku prawnego.
 • Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są przeze mnie na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej ze mną, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora.
 • Przetwarzam Twoje podane dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji  przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu.
 • Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością poprosiłam Cię o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do mnie (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Po tym, nie będę przetwarzać Twoich danych.
 • Jeśli uznasz, że przetwarzane podane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub jako osoba mająca do nich dostęp nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz też zażądać, abym przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń)  nie dokonywała na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywała.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO.
 • Podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze mną. Jeśli ich nie podasz, lub podasz błędne, nie będę mogła świadczyć Ci usługi wysyłania newslettera. Kiedy tylko chcesz możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając na „unsubscribe/wypisz” w mailu.  Podajesz swoje dane dobrowolnie, ale jest to niezbędne, abym mogła wysyłać Ci newsletter.

Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną! Pozdrawiam!
Ewa Ostarek -Trener j.angielskiego
www.ewaostarek.pl