logo

Dlaczego rozgrzewka językowa jest ważna?
Co możesz zrobić, aby rozgrzać się językowo?
Przestaw się z języka polskiego na język angielski
Opisujesz to, co widzisz przez pryzmat angielski

 

Pliki: ćwiczenia dla emisji głosu
link: Ćwiczenia mgr Elżbiety Skoczewskiej