logo

Jeśli jesteś rodzicem lub uczysz dzieci młodsze to z pewnością czujesz czasem potrzebę zainspirowania się lub znalezienia w Sieci materiałów na zajęcia. Książka ucznia to nie wszystko a ćwiczenia czy wycinanki mogą być czasem zbyt przewidywalne. Warto wtedy zanurzyć się z Internet i znaleźć coś nowego i gotowego. Tylko gdzie szukać? Przygotowałam dla Ciebie subiektywny spis kilku ciekawych piosenek z których możesz korzystać.

 

Wszystkie piosenki pochodzą z kanału Super Simple Songs- Kids Songs

 

1. Kolory – podstawowe kolory plus znajdowanie ich na planszach w formie zagadek na czas


I See Something Blue

Blue! I see something blue.
Blue! I see something blue.
Blue, blue, blue, blue...
I see something blue.
Find something blue!

Yellow! I see something yellow.
Yellow! I see something yellow.
Yellow, yellow...
I see something yellow.
Find something yellow!

Red! I see something red.
Red! I see something red.
Red, red, red, red...
I see something red.
Find something red!

Purple! I see something purple.
Purple! I see something purple.
Purple, purple...
I see something purple.
Find something purple!

Blue.
Yellow.
Red.
Purple.
I see colors everywhere.

2. Ubrania – szalik, kurtka, buty, czapka.


Put On Your Shoes

Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your shoes.
Your jacket.
Your scarf.
And your hat.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

 

3. Zwierzęta z dżunglii to, jakie odgłosy wydają i jak je można naśladować


Walking In The Jungle

Let's take a walk in the jungle.
Walking in the jungle. Walking in the jungle.
We're not afraid. We're not afraid.
Walking in the jungle. Walking in the jungle. We're not afraid. We're not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What's that?
It's a frog!
We're not afraid!

Let's stomp.
Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid.
Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What's that?
It's a monkey!
We're not afraid!

Let's jump.
Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid.
Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What's that?
It's a toucan!
We're not afraid!

Let's skip.
Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid.
Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What's that?
It's a tiger!
RUN!

4. Zwierzęta w domu plus ich odgłosy: mysz, kot, pies, rybka, lew (zabawka)


I Have A Pet

Do you have a pet?
Yes, I have a dog.

I have a pet.
He is a dog.
And he says, "Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof."

I have a cat.

I have a pet.
She is a cat.
And she says, "Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow."

I have a mouse.

I have a pet.
He is a mouse.
And he says, "Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak."

Woof woof.
Meow meow.
Squeak squeak.

I have a bird.

I have a pet.
He is a bird.
And he says, "Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet."

I have a fish.

I have a pet.
She is a fish.
And she says, "Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub."

I have a lion.
A lion?!

I have a pet.
He is a lion.
And he says, "Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar."

Tweet tweet.
Glub glub.
ROAR!

5. Zwierzęta w zoo oraz ich naśladowanie:  słoń, wąż, miś polarny, małpa, kangur, pingwin.


Let's Go To The Zoo

Stomp like elephants!
Let's go to the zoo.
And stomp like the elephants do.
Let's go to the zoo.
And stomp like the elephants do.

[Stomp around the room like elephants.]

Jump like kangaroos.
Let's go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.
Let's go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.

[Jump around the room like kangaroos.]

Swing like monkeys.
Let's go to the zoo.
And swing like the monkeys do.
Let's go to the zoo.
And swing like the monkeys do.

[Swing around the room like monkeys.]

Waddle like penguins.
Let's go to the zoo.
And waddle like the penguins do.
Let's go to the zoo.
And waddle like the penguins do.

[Waddle around the room like penguins.]

Slither like snakes.
Let's go to the zoo.
And slither like the snakes do.
Let's go to the zoo.
And slither like the snakes do.

[Slither around the room like snakes.]

Swim like polar bears.
Let's go to the zoo.
And swim like the polar bears do.
Let's go to the zoo.
And swim like the polar bears do.

[Swim around the room like polar bears.]

Let's go to the zoo.
And dance like the animals do.
Let's go to the zoo.
And dance like the animals do.

6. Zwierzęta – TPR czasowniki, klaskanie, machanie, merdanie itp.

 

Wag Your Tail

Clap clap clap your hands.
Clap your hands with me.
Clap them fast. Clap them slow.
Clap your hands with me.

Wag your tail like a dog.
Wag wag wag your tail.
Wag your tail with me.
Wag it fast. Wag it slow.
Wag your tail with me.

Thump your chest like a gorilla.
Thump thump thump your chest.
Thump your chest with me.
Thump it fast. Thump it slow.
Thump your chest with me.

Bend your knees like a camel.
Bend bend bend your knees.
Bend your knees with me.
Bend them fast. Bend them slow.
Bend your knees with me.

Wiggle your ears like a hippopotamus.
Wiggle wiggle wiggle your ears.
Wiggle your ears with me.
Wiggle them fast. Wiggle them slow.
Wiggle your ears with me.

SSSongs1
7.  Pokazywanie: wskazywanie na nos, na głowę, kierunki góra, dół i części ciała


One Little Finger

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your head. Head!

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your nose. Nose!

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your chin. Chin!
One little finger, one little finger, one little finger.

Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your arm. Arm!

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your leg. Leg!

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your foot. Foot!
Put it on your leg. Leg!
Put it on your arm. Arm!
Put it on your chin. Chin!
Put it on your nose. Nose!
Put it on your head. Head!
Now let's wave goodbye. Goodbye!

 

8. Podstawowa pogoda: deszczowo, słonecznie, śnieżnie.


How's The Weather?

How's the weather?
How's the weather?
How's the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How's the weather today?

Let's look outside.
How's the weather?
Is it sunny today?

Let's look outside.
How's the weather?
Is it rainy today?

Let's look outside.
How's the weather?
Is it cloudy today?

Let's look outside.
Is it snowy today?

How's the weather?
How's the weather?
How's the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How's the weather today?

9. Zwierzęta na farmie oraz ich odgłosy: kaczki, świnki, konie.


The Animals On The Farm

The ducks on the farm say, "Quack, quack, quack."
The mice on the farm say, "Squeak, squeak, squeak."
The chickens on the farm say, "Cluck, cluck, cluck."
"Quack. Squeak. Cluck."

The pigs on the farm say, "Oink, oink, oink."
The goats on the farm say "Meh, meh, meh."
The sheep on the farm say "Baa, baa, baa."
"Oink. Meh. Baa."

The horses on the farm say, "Neigh, neigh, neigh."
The cows on the farm say, "Moo, moo, moo."
The roosters on the farm say, "Cock-a-doodle-doo."
"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo."
"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo."

Let's try it a little faster.

The ducks on the farm say, "Quack, quack, quack."
The mice on the farm say, "Squeak, squeak, squeak."
The chickens on the farm say, "Cluck, cluck, cluck."
"Quack. Squeak. Cluck."

Okay, a little faster.

The pigs on the farm say, "Oink, oink, oink."
The goats on the farm say "Meh, meh, meh."
The sheep on the farm say "Baa, baa, baa."
"Oink. Meh. Baa."

Okay, super fast!

The horses on the farm say, "Neigh, neigh, neigh."
The cows on the farm say, "Moo, moo, moo."
The roosters on the farm say, "Cock-a-doodle-doo"
"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo."
"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo."

10. Piosenka o liczeniu do 7 razem z zabawnymi ziemniakami.


One Potato, Two Potatoes


[Sing]
One potato
Two potatoes
Three potatoes
Four

Five potatoes
Six potatoes
Seven potatoes
More

One potato
Two potatoes
Three potatoes
Four

Five potatoes
Six potatoes
Seven potatoes
More

[Chant]
One potato
Two potatoes
Three potatoes
Four

Five potatoes
Six potatoes
Seven potatoes
More

[Sing]
One potato
Two potatoes
Three potatoes
Four

Five potatoes
Six potatoes
Seven potatoes
More

One potato
Two potatoes
Three potatoes
Four

Five potatoes
Six potatoes
Seven potatoes
More

[Chant]
One potato
Two potatoes
Three potatoes
Four

Five potatoes
Six potatoes
Seven potatoes
More

11. Jedzenie i struktura Do you like? Oraz krótkie odpowiedzi.


Do You Like Broccoli Ice Cream?

Do you like broccoli?
Yes, I do!
Do you like ice cream?
Yes, I do!
Do you like broccoli ice cream?
No, I don't. Yucky!

Do you like donuts?
Yes, I do!
Do you like juice?
Yes, I do!
Do you like donut juice?
No, I don't. Yucky!

Do you like popcorn?
Yes, I do!
Do you like pizza?
Yes, I do!
Do you like popcorn pizza?
No, I don't. Yucky!

Do you like bananas?
Yes, I do!
Do you like soup?
Yes, I do!
Do you like banana soup?
No, I don't. Yucky!

 

12. Części ciała oraz komendy typu: prawa, lewa, do środku, na zewnątrz.


The Pinocchio

Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm!

Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm!
Left arm!

Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm!
Left arm!
Right leg!

Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm!
Left arm!
Right leg!
Left leg!

Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm!
Left arm!
Right leg!
Left leg!
Chin up!

Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm!
Left arm!
Right leg!
Left leg!
Chin up!
Turn around!

Everybody in. Everybody out.
Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"
Everybody ready? Here we go.
Let's do The Pinocchio.
Right arm!
Left arm!
Right leg!
Left leg!
Chin up!
Turn around!
Sit down!

 

13. Piosenka ruchowa plus czynności: upadanie, bieg, spanie, chodzenie na palcach.


We All Fall Down

Walk around the circle.
Walk around the circle.
Walking walking.
We all fall down.

Gallop.
Gallop around the circle.
Gallop around the circle.
Galloping galloping.
We all fall down.

Shh... Let's tiptoe.
Tiptoe around the circle.
Tiptoe around the circle.
Tiptoe tiptoe.
We all fall down.

I'm so sleepy!
Sleepy sleepy sleepy.
I'm so sleepy.
Wake up, everybody!

Come on, we're going to hop!
Hop around the circle.
Hop around the circle.
Hopping hopping.
We all fall down.

Let's twirl!
Twirl around the circle.
Twirl around the circle.
Twirling twirling.
We all fall down.

Let's hop AND twirl!
Hop around the circle.
Twirl around the circle.
Hopping, twirling.
We all fall down.

Ciekawe czy Wam tez te piosenki wpadły w ucho podczas słuchania? Jakie macie ulubione typy z tego kanału na YouTube? A jakie jeszcze inne kanały dla dzieci polecacie?

SSSongs