logo

Polityka prywatności

Jeśli trafiłaś na tę stronę, to znaczy, że ważna jest dla Ciebie ochrona Twoich danych osobowych. Chcę Cię zapewnić, że dbam o Twoją prywatność i jest ona dla mnie ważna. W tym celu wdrożyłam nie tylko środki prawne, ale i techniczne, żeby dodatkowo wzmocnić jej ochronę.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam, zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z najważniejszymi pytaniami, odnoszącymi się do Twoich danych osobowych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości dot. Polityki prywatności, zapraszam do kontaktu poprzez adres: mailowy lub formularz kontaktowy na www.ewaostarek.pl/kontakt

§1 Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest
Adrian Ostarek, prowadząca/-y działalność gospodarczą pod nazwą Prospekto Adrian Ostarek, NIP: 6423070784 REGON: 360542104, adres: ul. Arki Bożka 132, 44-213 Rybnik. Możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres e-mail www.ewaostarek.pl/kontakt

§2 W jakim celu zbieramy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.;

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane podczas procesu archiwizacji do celów wewnętrznych, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia);

3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych);

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy, będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym czasie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dostarczania informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefon);

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.

Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach utrzymania komunikacji handlowej oraz telefonicznej, potrzebuję Twojej zgody.. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie, na adres podany wyżej.

6. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook (Meta), Instagram, YouTube, LinkedIn), w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji i kierowania treści marketingowych;

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na: polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie, zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu albo w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną . Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy, ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa, ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

7. Analitycznym i statystycznym;

Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych, polega w szczególności na analizie danych, pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies. Dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

8. Odzyskiwania odrzuconych koszyków;

W sytuacji, gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci obsługi potencjalnych Klientów i rzeczywistych Klientów(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

9. Zamieszczania komentarzy;

Dane widoczne na naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, są przetwarzane przez nas w celu administrowania Stroną i do jej obsługi, a także służą do komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

Dane podawane w celu zamieszczenia komentarza, są przekazywane firmie Disquis ( Disqus, Inc., 717 Market St San Francisco, CA 94103, USA ), która jest odrębnym Administratorem danych, na zasadach ustalonych przez ww. podmiot.

10. Promocji i marketingu;

W sytuacji, gdy przekażesz nam swoje dane, w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym dane dot. wizerunku, będą one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu, do celu podnoszenia jakości usług i produktów oraz promocji usług i produktów Administratora. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.

§3 Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w §2 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §7.

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie informatycznej / podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne, podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym, platformie szkoleniowej, platformie społecznościowej, platformie do obsługi Klientów, platformie do umawiania wizyt, platformie do udostępniania produktów lub świadczenia usług, innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO, po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META), wykonywane są co do zasady przez podmioty, mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia zgodne z wymogami RODO, mające na celu ochronę danych osobowych, poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców, znajduje się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.

§4 Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje dot. ww. praw znajdują się w rozporządzeniu RODO, tj. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną, celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§5 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO).

§6 Polityka plików cookies

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dane te są zbierane, w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. dane anonimowe.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są: w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz, aby optymalizować korzystanie ze Strony, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach, dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies, może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.

Administrator stosuje technologie, obserwujące działania, podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

- piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited – w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem, wyświetlanie opublikowanych reklam na portalach należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka, można znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).

- narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Google Analytics, można znaleźć na stronie: zasady korzystania z narzędzi Google.

§8 Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram, YouTube, LinkedIn. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

§9 Współadministrowanie

Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta), są współadministrowane przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, zwaną dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługujących prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.

Dane przetwarzane w ramach platformy LinkedIn są współadministrowane przez Administratora oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zwany dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługujących prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych, można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

Wersja 1.0

Ta polityka bezpieczeństwa ma na celu poinformowanie Cię o tym, jak przetwarzane są dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679) dla strony ewaostarek.pl i domen do nich przekierowujących tj. szuflada-jezykowa.pl i first-star.pl

1. Informacje wstępne

 1. Administratorem Danych w First Star Ewa Ostarek z siedzibą w Rybniku, ul Długiej 124 regon: 365733790, który wdraża Politykę Bezpieczeństwa jest Ewa Ostarek

 1. Głównym celem wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie zgodności działania First Star Ewa Ostarek z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz jej rozporządzeniami wykonawczymi.

 1. Dokument Polityki Bezpieczeństwa opisuje zasady i procedury przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem.

 1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Ewa Ostarek, prowadzący First Star, Ewa Ostarek. ul Długiej 124, 44-200 Rybnik

 2. Strona – strona internetowa ewaostarek.pl

 3. Użytkownik – każdy, kto korzysta z tej strony internetowej

2. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, tj. formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy

 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą kontaktu mailowego na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu cyklicznego przesyłania Użytkownikowi newslettera.

 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz kontaktowy lub formularz zapisu na newsletter.

 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych żadnym podmiotom trzecim.

 8. Dane osobowe są gromadzone starannie i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 9. Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter są zbierane z programie AcyMailing i przechowywane na serwerze firmy hostingowej oraz gromadzone na koncie systemu MailerLite i gromadzone tamże.

 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów,NIP: 8733250257, REGON: 122662465– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

3. Inne używane technologie

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel Facebooka – aby prowadzić działania marketingowe,

 • kod Google Analitycs – aby mieć statystyki dotyczące strony internetowej

4.Polityka plików cookies

 1. Serwis ewaostarek.pl i domeny do niego przekierowujące (szuflada-jezykowa.pl i first-star.pl) zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 3. Operator serwisu (Ewa Ostarek) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

 • możliwości logowania do serwisu (jeśli istnieje taka opcja kursów online) oraz utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym

 3. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 4. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 5. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

/Wersja polityki została zmieniona w maju 2018, aby dostosować ją so nowego prawa/